Loading...
Aan de slag met AVG Compliance2018-09-20T09:03:36+01:00

Het proces richting AVG compliance betekent een verandering op vele vlakken. Bijvoorbeeld in uw document management, in technische infrastructuur, in processen en zelfs in uw bedrijfscultuur. Audittrail, Mavim en Motion10 bundelen hun expertises om u hierbij te helpen.

Aan De Slag Met AVG is een integrale, end-to-end oplossing waarbij zowel de bedrijfsvoering als de digitale werkplek wordt bekeken en getoetst aan de AVG. We helpen door op basis van onze bevindingen uw Office 365 omgeving conform AVG regelgeving in te richten.

Neem direct contact op en ga aan de slag.

Of download direct de whitepaper

Het proces richting AVG compliance betekent een verandering op vele vlakken. Bijvoorbeeld in uw document management, in technische infrastructuur, in processen en zelfs in uw bedrijfscultuur. Audittrail, Mavim en Motion10 bundelen hun expertises om u hierbij te helpen.

Aan De Slag Met AVG is een integrale, end-to-end oplossing waarbij zowel de bedrijfsvoering als de digitale werkplek wordt bekeken en getoetst aan de AVG. We helpen door op basis van onze bevindingen uw Office 365 omgeving conform AVG regelgeving in te richten.

Om u op weg te helpen organiseren we op 10 april 2018 een webinar, van 14.00 tot 15.00 uur. Of u nu al bezig bent met deze regelgeving of nog moet starten; dit webinar gaat u helpen om de reis naar AVG-compliance overzichtelijk te maken.

Wilt u niet wachten tot mei? Neem direct contact op en ga aan de slag.

Of download direct de whitepaper

Drie specialismen helpen u op weg naar AVG compliance:

1. Toets beleid en procedures
en maak gap analyses

De hands-on audit van security- en privacyspecialist Audittrail verschaft inzicht in de huidige status en risico’s. En in de mate waarin processen in uw organisatie voldoen aan de AVG.

2. Visualiseer processen en koppel ze aan AVG-wetgeving

Alle relevante gegevens over regelgeving, bedrijfsprocessen en risico’s kunnen in het AVG Framework binnen het Mavim platform geïntegreerd worden vastgelegd, verbonden en gevisualiseerd.

3. Creëer een AVG-compliant werkomgeving en werkwijze

Motion10 helpt met het in kaart brengen van rechten, rollen en werkomgevingen en de stroom van data en documenten in Office 365. Vervolgens helpt Motion10 uw digitale werkplek en werkwijze conform AVG regelgeving in te richten.

Drie specialismen helpen u op weg naar AVG compliance:

1. Toets beleid en procedures
en maak gap analyses

De hands-on audit van security- en privacyspecialist Audittrail verschaft inzicht in de huidige status en risico’s. En in de mate waarin processen in uw organisatie voldoen aan de AVG.

2. Visualiseer processen en koppel ze aan AVG-wetgeving

Alle relevante gegevens over regelgeving, bedrijfsprocessen en risico’s kunnen in het AVG Framework binnen het Mavim platform geïntegreerd worden vastgelegd, verbonden en gevisualiseerd.

3. Creëer een AVG-compliant werkomgeving en werkwijze

Motion10 helpt met het in kaart brengen van rechten, rollen en werkomgevingen en de stroom van data en documenten in Office 365. Vervolgens helpt Motion10 uw digitale werkplek en werkwijze conform AVG regelgeving in te richten.

Hoe Aan De Slag Met AVG u helpt te voldoen aan de AVG/GDPR?

Inventariseer en analyseer – de GDPR Checklist
Inventariseer en analyseer de huidige manier van werken waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. En breng in kaart wie, waar, wanneer, welke gegevens verwerkt.

Maak uw samenwerkingsomgeving AVG-compliant
Inventariseer en analyseer in welke mate u organisatorisch en op het gebied van security en authenticatie in control bent over uw data. En binnen welke Microsoft-omgevingen persoonsgegevens zijn opgeslagen en door wie deze benaderbaar zijn.

Leg vast en creëer inzicht
Leg alle relevante gegevens over AVG-regelgeving, verwerking van persoonsgegevens, beleid en risico’s vast in het Mavim platform. Middels het AVG Framework  creëert u inzicht en samenhang, door alle elementen onderling te verbinden en te visualiseren.

Rapporteer, publiceer en monitor
Genereer gedetailleerde rapportages en monitor via Power BI dashboards de verbanden tussen risico’s en beheersmaatregelen, regelgeving en bedrijfsprocessen. Vereenvoudig de communicatie door gecontroleerde publicatie via Office 365.

Meer weten over GDPR? Neem nu contact op.

Hoe Aan De Slag Met AVG u helpt te voldoen aan de AVG/GDPR?

1. Inventariseer en analyseer – de GDPR Checklist
Inventariseer en analyseer de huidige manier van werken waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. En breng in kaart wie, waar, wanneer, welke gegevens verwerkt.

2. Maak uw samenwerkingsomgeving AVG-compliant
Inventariseer en analyseer in welke mate u organisatorisch en op het gebied van security en authenticatie in control bent over uw data. En binnen welke Microsoft-omgevingen persoonsgegevens zijn opgeslagen en door wie deze benaderbaar zijn.

3. Leg vast en creëer inzicht
Leg alle relevante gegevens over AVG-regelgeving, verwerking van persoonsgegevens, beleid en risico’s vast in het Mavim platform. Middels het AVG Framework  creëert u inzicht en samenhang, door alle elementen onderling te verbinden en te visualiseren.

4. Rapporteer, publiceer en monitor
Genereer gedetailleerde rapportages en monitor via Power BI dashboards de verbanden tussen risico’s en beheersmaatregelen, regelgeving en bedrijfsprocessen. Vereenvoudig de communicatie door gecontroleerde publicatie via Office 365.

Meer weten over GDPR? Neem nu contact op.

Aan De Slag Met AVG biedt u deze services:

 • Inzicht in wie, waar, wanneer, welke gegevens verwerkt.
 • Inzicht in risico’s en mate van beheersing.
 • Transparantie binnen de organisatie en richting toezichthouders.
 • Inbedding van een veilige werkwijze in alle gelederen van uw organisatie.
 • Aantoonbaar in control zijn en een fundament voor continue verbetering.

Aan De Slag Met AVG bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een workshop rondom AVG/GDPR en uw wensen en eisen.
 • De AVG-audit: dit is een nulmeting op het gebied van Organisatie & Procedures.
 • De GDPR-check: een nulmeting van de inrichting van uw Microsoft Informatie Infrastructuur.
 • Uw AVG-roadmap: de vertaling in een concreet plan.

Aan De Slag Met AVG biedt u deze services:

 • Inzicht in wie, waar, wanneer, welke gegevens verwerkt.
 • Inzicht in risico’s en mate van beheersing.
 • Transparantie binnen de organisatie en richting toezichthouders.
 • Inbedding van een veilige werkwijze in alle gelederen van uw organisatie.
 • Aantoonbaar in control zijn en een fundament voor continue verbetering.

Aan De Slag Met AVG bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een workshop rondom AVG/GDPR en uw wensen en eisen.
 • De AVG-audit: dit is een nulmeting op het gebied van Organisatie & Procedures.
 • De GDPR-check: een nulmeting van de inrichting van uw Microsoft Informatie Infrastructuur.
 • Uw AVG-roadmap: de vertaling in een concreet plan.

Meer weten of direct aan de slag met AVG compliance?

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan naast reputatieschade substantiële boetes opleveren. Tegelijkertijd biedt de AVG u de kans om op een verantwoordelijke en transparante manier de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers te verbeteren.

Aantoonbaar AVG/GDPR compliant worden en blijven vereist kennis van en inzicht in de wet, informatiestromen, processen, inrichting en gebruik van een digitale werkplek. Microsoft-partners Audittrail, Mavim en Motion10 bundelen hun expertises om u hierbij te helpen.

Wilt u meer weten of direct aan de slag?

Neem direct contact op
Of download de whitepaper

Meer weten of direct aan de slag met AVG compliance?

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan naast reputatieschade substantiële boetes opleveren. Tegelijkertijd biedt de AVG u de kans om op een verantwoordelijke en transparante manier de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers te verbeteren.

Aantoonbaar AVG/GDPR compliant worden en blijven vereist kennis van en inzicht in de wet, informatiestromen, processen, inrichting en gebruik van een digitale werkplek. Microsoft-partners Audittrail, Mavim en Motion10 bundelen hun expertises om u hierbij te helpen.

Wilt u meer weten of direct aan de slag? Neem contact op:

Neem direct contact op
Of download de whitepaper