Loading...

Microsoft liet onderzoek uitvoeren naar de AVG-readiness onder 600 Nederlandse bedrijven. Bekijk hier de infographic met de resultaten en vergelijk uzelf met uw vakgenoten. Hoe staat het met de kennis en het bewustzijn rondom dit thema in uw organisatie? Hoe is het sentiment? De AVG biedt – naast risico’s en ingrijpende veranderingen in techniek, processen en cultuur, juist ook veel kansen.

Onderzoeksbureau Team Vier deed in opdracht van Microsoft Nederland onderzoek onder ruim 600 Nederlandse directeuren en IT-managers. De AVG is bekend bij alle respondenten, wat een goed teken is. Toch denkt niet iedereen dat de wet van toepassing is op zijn organisatie, 84 procent van de IT-managers en 72 procent van de directeuren weet dit wel.

Benchmark: hoe staat uw bedrijf ervoor?

Hoever bent u met het voorbereiden op de AVG? Zou het in uw organisatie bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat 22% van de medewerkers niet op de hoogte is van de komst van de nieuwe wetgeving? Dat zou een behoorlijk risico met zich meebrengen. Behoort uw organisatie bij de 20,5% van de ondervraagde bedrijven die aangeeft op 25 mei zeker klaar te zijn?

Bekijk de resultaten van het onderzoek hieronder. De infographic is hier te downloaden.

Microsoft Infographic AVG

De AVG biedt ook kansen

AVG compliance brengt niet alleen risico’s en ingrijpende veranderingen met zich mee, zoals bijna de helft van de ondervraagden zelf ook aangeeft. Ten eerste biedt het toewerken naar AVG compliance een kans om opnieuw te kijken naar de vertrouwensband die u als het goed is met uw klanten opbouwt. En hoe u daar op transparante, integere wijze nog meer waarde in kunt toevoegen.

Ten tweede is de AVG een goede kans om de individuele verantwoordelijkheid van ieder van uw medewerkers en collega’s te prikkelen, en een cultuur van privacybescherming te helpen vormgeven. Er zijn meer datalekken mogelijk gemaakt door vergeten laptops en onbeveiligde smartphones, achtergelaten op een terras, dan door hackers en aanvallen op beveiligde servers.

Ten slotte is AVG compliant werken een kans om uw informatielandschap en de bijbehorende processen eens goed onder de loep te nemen, en ze efficiënter in te richten. Hoe veiliger en efficiënter de processen en technologie; hoe meer ruimte voor innovatie.

Welke informatie en hulpbronnen heeft u nodig in welke fase van uw AVG-traject?

Er is inmiddels een enorme veelheid aan informatie beschikbaar over de AVG, veelal in het Engels. Maar waar begint u en hoe gaat u in de praktijk aan de slag? In dit artikel bieden wij u een stappenplan voor uw reis naar AVG-compliance. Om overzicht te scheppen in de beschikbare informatie online bieden we daar per stap bronnen die u daarvoor kunt raadplegen. Zo is de kennis geordend, en direct toepasbaar.

Hulp en advies rondom AVG compliance

Een kwart van de Nederlandse bedrijven geeft aan hulp te willen bij hun reis naar AVG compliance. Werkt u bij één van deze bedrijven? Neem dan contact op met Mavim, Audittrail en motion10.

Meer weten of direct aan de slag met AVG compliance?

Vanaf 1 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan naast reputatieschade substantiële boetes opleveren .Aantoonbaar AVG/GDPR compliant worden en blijven vereist kennis van en inzicht in de wet, informatiestromen, processen, inrichting en gebruik van een digitale werkplek. Microsoft-partners Audittrail, Mavim en Motion10 bundelen hun expertises om u hierbij te helpen.

Wilt u meer weten of direct aan de slag ?

Neem contact op

Meer interessante artikelen over GDPR

2018-01-29T14:10:04+01:00