Loading...

AVG compliant worden, maar vooral ook blijven, is een uitdagende en veelomvattende opdracht. Het gaat immers niet alleen om privacygevoelige gegevens die op allerlei plekken zijn opgeslagen, maar vooral ook om het menselijk handelen en de verwerking van deze persoonlijke gegevens door uw medewerkers. Vandaar de vraag: “Hoe staat u ervoor?” Bent u klaar voor 25 mei 2018?

Als specialist op het gebied van security en IT draagt u de verantwoordelijkheid voor een project waarbij u de hele organisatie moet meekrijgen en waarvoor u nog een relatief korte periode de tijd heeft. Voldoen aan de AVG regelgeving is dus al geen gemakkelijke klus, maar daarnaast wilt u zowel aan interne als externe stakeholders kunnen aantonen waar uw organisatie staat en in hoeverre u compliant bent. Gelukkig is het bewustzijn van de AVG op managementlevel groot:

“Recent onderzoek van Microsoft onder 600 bedrijven laat zien dat 84% van de IT managers en 72% van de directeuren weet dat deze wet van toepassing is op zijn organisatie.”

De echte uitdaging: AVG bewustwording bij iedereen

Traditioneel zijn de onderwerpen security en privacy sterk verbonden met IT. Dat laat het recente onderzoek van Microsoft ook zien. Dit is echter kort door de bocht – juist de medewerkers zijn vaak nog onvoldoende geïnformeerd:

“22% van de medewerkers is zich niet bewust van het risico op boete bij overtreding. Het niet bewustzijn is de grootste valkuil, omdat elke medewerker een risico vormt als er niet goed met privacygevoelige gegevens van klanten wordt omgegaan”

Hulp bij AVG: van diagnose tot oplossing door het bundelen van krachten

Wij geloven dat de besproken problematiek rondom AVG goed aangepakt kan worden door het bundelen van krachten. Niet alleen binnen uw organisatie, maar ook in onze aanpak. Die aanpak verenigt drie partijen met elk hun eigen expertise:

  • Audittrail
    Audittrail is gespecialiseerd in privacy en informatiebeveiliging en kan uw organisatie met juridische vakkennis het juiste inzicht geven over de mate waarin u momenteel voldoet aan de AVG regelgeving. Ook biedt Audittrail inzicht en handvaten om concreet aan de slag te gaan richting AVG compliance. Ze kijken daarbij naar het volledige beeld van uw organisatie, de processen en mensen.
  • Motion10
    Naast de impact van AVG op uw organisatie, processen en mensen, heeft de regelgeving ook impact op uw systemen. Een voorbeeld hiervan is uw digitale werkplek en de inrichting daarvan: het specialisme van Microsoft partner Motion10. Ook het begeleiden van de verandertrajecten en adoptie van wijzigingen in deze digitale werkplek valt onder hun expertise.
  • Mavim
    Mavim helpt u om alle inzichten rondom uw organisatie, processen, mensen en systemen in relatie tot de AVG vast te leggen, te visualiseren en er over te communiceren. Dit biedt u een dynamisch platform waarop u de weg naar continue AVG compliance kunt borgen – nu en in de toekomst. Met Mavim maakt u de impact van elke verandering inzichtelijk.

Bewustzijn creëren vanuit een positieve boodschap

Uiteindelijk draait de AVG om een betere bescherming van privacy, van ons als individuen. Een belangrijke doelstelling, waar u met uw organisatie uw bijdrage aan kunt leveren.

Het is belangrijk dat u kunt uitleggen waarvoor en waarom u specifieke gegevens gebruikt. U kunt hier naar kijken als administratieve last, maar het biedt u óók meer kansen: het vaker vragen om toestemming van een klant of prospect betekent meer contactmomenten en dus de mogelijkheid om uw klantrelatie verder uit te bouwen. Daarnaast hebben uw contacten aangegeven akkoord te zijn met uw communicatie en tonen zij daarmee interesse in uw product of dienst. Uw communicatie- en marketingactiviteiten kunnen zo doelgerichter worden.

Aan de slag

Kortom, de AVG stelt u voor een complexe uitdaging die tegelijkertijd kansen biedt. AVG compliance vraagt om kennis en inzicht in de wetgeving, informatiestromen, processen, inrichting en gebruik van uw digitale werkplek. Een kwart van de Nederlandse bedrijven geeft dan ook aan hulp te willen bij hun reis naar AVG compliance. Wij – Audittrail, Mavim en Motion10 – houden van doen en bundelen onze krachten om te zorgen dat u deze uitdaging aankunt, uw kansen grijpt en continu en aantoonbaar voldoet aan de regelgeving.

  • Welke stappen moet u nu nemen, welke informatie heeft u nodig en wie kan u hierbij helpen? Om u op weg te helpen organiseren we een webinar op 13 februari 2018, van 14.00 tot 15.00 uur. Schrijf u nu in!

Meer weten of direct aan de slag met AVG compliance?

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken of bewaren, voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ook wel bekend als GDPR). Niet voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving kan naast reputatieschade substantiële boetes opleveren .Aantoonbaar AVG/GDPR compliant worden en blijven vereist kennis van en inzicht in de wet, informatiestromen, processen, inrichting en gebruik van een digitale werkplek. Microsoft-partners Audittrail, Mavim en Motion10 bundelen hun expertises om u hierbij te helpen.

Wilt u meer weten of direct aan de slag ?

Neem contact op

Meer interessante artikelen over GDPR

2018-01-31T13:43:22+01:00